gm corporate logo gm corporate statement
   
GM Corporate and
Fiduciary Services Ltd.
147/1, St. Lucia Street,
Valletta VLT 1185, Malta.
+(356) 2123 5341
info@gmint.com
GM Corp Linkedin GM Corp Facebook
Εταιρικεσ Μορφεσ
-

Η Μαλτέζικη Εταιρία


Η Μαλτέζικη Εταιρία είναι μια εταιρία που εγγράφεται στη Μάλτα  

Εταιρίες χαρτοφυλακίου της Μάλτας (Holding Companies)

Μια εταιρία που έχει σκοπό να λειτουργήσει ως εταιρία χαρτοφυλακίου (holding company) πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις σχετικά με τις μετοχές της. Δεν υπάρχουν κάποιοι ρητοί περιορισμοί σε σχέση με τους σκοπούς μιας τέτοιας εταιρίας. Ωστόσο, προκειμένου να πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου για επιστροφή φόρου, μια τέτοια εταιρία θα πρέπει να περιορίσει το εύρος των δραστηριοτήτων της στην κατοχή, διαχείριση και διοίκηση ιδίων κεφαλαίων σε άλλες εταιρίες.

Οι εταιρίες αυτές είναι ιδανικές για τη διαχείριση κάθε είδους κεφαλαιουχικών επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Προβλέπεται ειδικό φορολογικό καθεστώς όσον αφορά την κατοχή μετοχικού κεφαλαίου από μια Μαλτέζικη εταιρία σε μια διεθνή εταιρία.

Προϋποθέσεις ισχύος του ειδικού φορολογικού καθεστώτος για συνδεδεμένες εταιρίες

 • Κατοχή ποσοστού > 10% του μετοχικού κεφαλαίου εταιρίας μη εδρεύουσας στη Μάλτα.


Εαν το ποσοστό συμμετοχής στο κεφαλαιο είναι < 10%, η συμμετοχή αυτή εξακολουθεί να πληρεί τις προϋποθέσεις υπαγωγής της εταιρίας σε ειδικό φορολογικό καθεστώς, δεδομένου ότι:

 • Ο Μαλτέζος εταιρικός μέτοχος έχει το δικαίωμα είτε να αγοράσει είτε να αρνηθεί τη διάθεση του υπόλοιπου μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής εταιρίας;
 • Ο Μαλτέζος εταιρικός μέτοχος έχει το δικαίωμα είτε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε να διορίζει κάποιο πρόσωπο της επιλογής του για να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο;
 • Η εταιρία επενδύει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο, εκατόν εξήντα τέσσερις χιλιάδες, εξακόσια ογδόντα έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά €1,164,686.70 ή αντίστοιχο ποσό σε ξένο νόμισμα;
 • Το κεφάλαιο στην αλλοδαπή εταιρία κατέχεται με σκοπό την προώθηση ιδίων σκοπών (της εταιρίας χαρτοφυλακίου στη Μάλτα).  


Ως συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο μιας εταιρίας νοείται εκείνη η συμμετοχή στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυτής που παρέχει στο μέτοχο δικαιώματα ψήφου και συμμετοχής στα διανεμόμενα κέρδη καθώς και στη διανεμόμενη περιουσία της εταιρίας κατά την εκκαθάρισή της. Η κατοχή μετοχών με σκοπό την πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών εκπίπτει του ειδικού φορολογικού καθεστώτος.

Εγγραφή και τέλη
+

Η Μαλτέζικη Εταιρία


Οι διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας πρέπει να ανατίθεται σε μια αδειούχο nominee εταιρία. Η έγκριση για την ίδρυση δίνεται κατόπιν επίσημης αιτήσεως, βάσει της οποίας δηλώνεται ότι η εταιρία ανήκει εξ ολοκλήρου σε μετόχους οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι Μάλτας καθώς και ότι οι εταιρικοί σκοποί της πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή της εταιρίας, αντίγραφο του καταστατικού καθώς και απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης του καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατατίθεται στο Malta Financial Services Authority (MFSA).

Τα πληρωτέα τέλη κατά την ίδρυση της εταιρίας από τον Έφορο των Εταιριών εξαρτώνται από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο. Κυμαίνονται από €349.41 (για εταιρίες με κεφάλαιο εως €4,658.75) εως €1,747.03 (για εταιρίες με εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο άνω των €1,153,039.83). Εαν μια εταιρία προβεί μετά την ίδρυσή της σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, πρέπει να πληρώσει τη διαφορά των τελών εγγραφής.

Εταιρίες χαρτοφυλακίου της Μάλτας (Holding Companies)

Οι διαδικασία ίδρυσης της εταιρίας πρέπει να ανατίθεται σε μια αδειούχο nominee εταιρία. Η έγκριση για την ίδρυση δίνεται κατόπιν επίσημης αιτήσεως, βάσει της οποίας δηλώνεται ότι η εταιρία ανήκει εξ ολοκλήρου σε μετόχους οι οποίοι δεν είναι κάτοικοι Μάλτας καθώς και ότι οι εταιρικοί σκοποί πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για την εγγραφή της εταιρίας, αντίγραφο του καταστατικού καθώς και απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης του πληρωθέντος μετοχικού κεφαλαίου κατατίθεται στο Malta Financial Services Authority (MFSA).

Τα πληρωτέα τέλη κατά την ίδρυση της εταιρίας από τον Έφορο των Εταιριών εξαρτώνται από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο. Κυμαίνονται από €349.41 (για εταιρίες με κεφάλαιο εως €4,658.75) εως €1,747.03 (για εταιρίες με εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο άνω των €1,153,039.83). Εαν μια εταιρία προβεί μετά την ίδρυσή της σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, πρέπει να πληρώσει τη διαφορά των τελών εγγραφής.

Προϋποθέσεις προ εγγραφής
+

Η Μαλτέζικη Εταιρία


Όνομα της εταιρίας

Στην αδειούχο nominee εταιρία πρέπει να δίδονται τρία ονόματα (κατά σειρά προτιμήσεως) ούτως ώστε να προβεί σε αίτηση για έγκριση από τον MFSA. Η έγκριση αυτή συνήθως χορηγείται εντός 24 ωρών.

Κύριες δραστηριότητες – Διάταξη εταιρικών σκοπών

Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται στη διάταξη περί εταιρικών σκοπών στο Καταστατικό της εταιρίας.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο απαιτούμενο εκδοθέν κεφάλαιο μιας Διεθνούς Εμπορικής Εταιρίας είναι το ίδιο με εκείνο μιας onshore εταιρίας - €1,164.69 ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα – με ελάχιστο πληρωθέν κεφάλαιο το 20% αυτού κατά την ίδρυσή της. Δεν απαιτείται η μετατροπή του κεφαλαίου στο εθνικό νόμισμα. Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί σε μια τοπική τράπεζα σε λογαριασμό με περιγραφή «ιδρυόμενη εταιρία».

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι δύο. Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρίας. Η αδειούχος nominee εταιρία μπορεί να ενεργεί ως εγγεγραμμένος/-οι μέτοχος/-οι ώστε η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου να μην αποκαλυφθεί.

Καταστατική έδρα

Κάθε εταιρία, προκειμένου να εγγραφεί στη Μάλτα, πρέπει να έχει μια καταστατική έδρα στη Μάλτα. Ως τέτοια έδρα λειτουργεί συνήθως μια λογιστική, νομική ή συμβουλευτική εταιρία.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας

Όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται είτε από αλλοδαπά πρόσωπα είτε από αδειούχο nominee εταιρία. Ο Γραμματέας πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο (μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου μπορέι να είναι και ο Γραμματέας της εταιρίας), χωρίς να απαιτείται κάποιο ειδικό προσόν - πέραν κάποιων γενικών ικανοτήτων.

Συστατικές επιστολές / Δηλώσεις

Η αδειούχος nominee εταιρία υποχρεούται εκ του νόμου να συλλέξει τις εξής πληροφορίες αναφορικά με κάθε μέτοχο μη-κάτοικο Μάλτας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
 

 • Τουλάχιστον μια έκθεση οικονομικής κατάστασης από μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;
 • Οι μέτοχοι μη-κάτοικοι Μάλτας πρέπει να αποκαλύψουν το όνομα και τη διεύθυνση των τραπεζών τους, από τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Μάλτας ή η αδειούχος nominee εταιρία μπορούν να συλλέξουν απευθείας πληροφορίες για την επαγγελματική φήμη και το status τους;
 • Αντίγραφο διαβατηρίου;
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα;
 • Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους αιτούντες ότι δεν έχουν ποτέ:
 • καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα (εκτός από κάποιο σχετικό με παραβίαση του Κ.Ο.Κ.,
 • κηρυχθεί σε πτώχευση,
 • υπάρξει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, managers ή μέτοχοι εταιρίας η οποία (i) να έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της Κυβέρνησης ή άλλης επαγγελματικής ή ρυθμιστικής αρχής ή (ii) να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, υπαχθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή να έχει προβεί σε οποιοδήποτε είδους συμβιβασμό με τους πιστωτές της. 


Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δηλώσουν εάν κατέχουν κάποια θέση ως μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες καταχωρημένες εταιρίες στη Μάλτα, τόσο onshore όσο και offshore.

Εταιρίες χαρτοφυλακίου της Μάλτας (Holding Companies)

Όνομα της εταιρίας

Στην αδειούχο nominee εταιρία πρέπει να δίδονται τρία ονόματα (κατά σειρά προτιμήσεως) ούτως ώστε να προβεί σε αίτηση για έγκριση στον MFSA. Η έγκριση αυτή συνήθως χορηγείται εντός 24 ωρών.

Κύριες δραστηριότητες – Διάταξη εταιρικών σκοπών

Η κύρια εμπορική δραστηριότητα της εταιρίας θα πρέπει να ορίζεται στη διάταξη περί εταιρικών σκοπών στο Καταστατικό της εταιρίας.

Μετοχικό κεφάλαιο

Το ελάχιστο απαιτούμενο εκδοθέν κεφάλαιο ανέρχεται σε €1,164.69 ή ισοδύναμο ποσό σε ξένο νόμισμα – με ελάχιστο πληρωθέν κεφάλαιο το 20% αυτού κατά την ίδρυσή της. Το ποσό αυτό πρέπει να κατατεθεί σε μια τοπική τράπεζα σε λογαριασμό με περιγραφή «ιδρυόμενη εταιρία».

Μέτοχοι

Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι δύο. Ωστόσο, προβλέπεται και δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρίας. Η αδειούχος nominee εταιρία μπορεί να ενεργεί ως εγγεγραμμένος/-οι μέτοχος/-οι ώστε η ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου να μην αποκαλυφθεί.

Καταστατική Έδρα

Κάθε εταιρία, προκειμένου να εγγραφεί στη Μάλτα, πρέπει να έχει μια καταστατική έδρα στη Μάλτα. Ως τέτοια έδρα λειτουργεί συνήθως μια λογιστική, νομική ή συμβουλευτική εταιρία.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Γραμματέας

Όλες οι εταιρίες πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν Πρόεδρο και ένα Γραμματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται είτε από αλλοδαπά πρόσωπα είτε από αδειούχο nominee εταιρία. Ο Γραμματέας πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο (μέλος του Δοικητικού Συμβουλίου μπορέι να είναι και ο Γραμματέας της εταιρίας), χωρίς να απαιτείται κάποιο ειδικό προσόν - πέραν κάποιων γενικών ικανοτήτων.

Συστατικές επιστολές / Δηλώσεις

Η αδειούχος nominee εταιρία υποχρεούται εκ του νόμου να συλλέξει τις εξής πληροφορίες αναφορικά με κάθε μέτοχο μη-κάτοικο Μάλτας και κάθε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:
 

 • Τουλάχιστον μια έκθεση οικονομικής κατάστασης από μια τράπεζα ή παρόμοιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;
 • Οι μέτοχοι μη-κάτοικοι Μάλτας πρέπει να αποκαλύψουν το όνομα και τη διεύθυνση των τραπεζών τους, από τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα Μάλτας ή η αδειούχος nominee εταιρία μπορούν να συλλέξουν απευθείας πληροφορίες για την επαγγελματική φήμη και το status τους;
 • Αντίγραφο διαβατηρίου;
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα;
 • Υπεύθυνη δήλωση από όλους τους αιτούντες ότι δεν έχουν ποτέ::
 • καταδικαστεί για κάποιο αδίκημα (εκτός από κάποιο σχετικό με παραβίαση του Κ.Ο.Κ.,
 • κηρυχθεί σε πτώχευση,
 • υπάρξει μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, managers ή μέτοχοι εταιρίας η οποία (i) να έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας της Κυβέρνησης ή άλλης επαγγελματικής ή ρυθμιστικής αρχής ή (ii) να έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, υπαχθεί σε αναγκαστική εκκαθάριση ή να έχει προβεί σε οποιοδήποτε είδους συμβιβασμό με τους πιστωτές της. 


Οι αιτούντες πρέπει επίσης να δηλώσουν εάν κατέχουν κάποια θέση ως μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε άλλες καταχωρημένες εταιρίες στη Μάλτα, τόσο onshore όσο και offshore.

Προϋποθέσεις εκ του νόμου
+

Συνελεύσεις


Κάθε εταιρία πρέπει, εκτός των υπολοίπων συνελεύσεων κατά τη διάρκεια του έτους, να οργανώνει μια ετήσια Γενική Συνέλευση.

Ετήσια Έκθεση

Κάθε εταιρία πρέπει να καταθέτει ενιαυσίως μια Ετήσια Έκθεση. Αυτή αποστέλλεται στον Έφορο Εταιριών μαζί με το πληρωτέο ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο. Τα τέλη κυμάινονται από €163.06 έως €978.34.

Φορολογία
+

Η Μαλτέζικη Εταιρία


Φορολογία Εταιρίας


Φορολογία της Εταιρίας

Μια εταιρία πρέπει να καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Περί Εταιριών, 1995. Πρέπει να διατηρούνται προσήκοντα λογιστικά βιβλία. Αυτά πρέπει να παρέχουν αληθή και ολοκληρωμένη εικόνα των δραστηριοτήτων της εταιρίας και πρέπει να ελέγχονται από ένα διαπιστευμένο λογιστή του δημοσίου τομέα καθώς και από έναν Ελεγκτή. Η φορολόγηση της εταιρίας (η οποία ανέρχεται σε 35%) βασίζεται σε αυτούς τους ισολογισμούς.

Φορολόγηση μετόχου κατά τη διανομή μερίσματος

Το φορολογικό σύστημα του πλήρους συνυπολογισμού της Μάλτας καθώς και οι νομοθετικές διατάξεις περί επιστροφής φόρου καθιστούν τη Διεθνή Εμπορική Εταιρία ιδανικό όχημα για τους μη-κατοίκους μετόχους καθώς υπάγεται σε ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Κατ’αποτέλεσμα, οι μη-κάτοικοι μέτοχοι υπάγονται στον ενιαίο φορολογικό συντελεστή του 35% επί του ακαθάριστου ποσού όλων των ληφθέντων μερισμάτων. Ωστόσο, μπορούν να διεκδικήσουν μια επιστροφή της τάξεως των 6/7 λόγω της παρακράτησης του συνολικού οφειλομένου φόρου στη Μάλτα στην πηγή από την εταιρία κατά τη διανομή των μερισμάτων:
 

 • Αυτή η επιστροφή φόρου;  


This tax refund is :

 • δε φορολογείται;
 • καταβάλλεται από την Εφορία το αργότερο έως την δεκάτη τετάρτη ημέρα του μηνός που έπεται του μήνα κατά τον οποίο η επιστροφή καθίσταται καταβλητέα. Η επιστροφή αυτή καταβάλλεται στο ίδιο νόμισμα που φορολογήθηκαν τα αντίστοιχα κέρδη. 


Εκ προοιμίου απόφαση της Εφορίας

Υπάρχει το δικαίωμα αίτησης για έκδοση εκ προοιμίου αποφάσεως αναφορικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται κάποιος. Τέτοια εκ προοιμίου απόφαση διασφαλίζει τη θέση της εταιρίας σχετικά με το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται για μια περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου θα παραμένουν ανενεργείς έως ότου παρέλθουν δυο έτη από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου. Αυτές οι εκ προοιμίου αποφάσεις μπορούν να ανανεωθούν για άλλη μια περίοδο πέντε ετών.

Φορολογικές Συμβάσεις

Μια Μαλτέζικη εταιρία επωφελείται πλήρως των διμερών φορολογικών συμβάσεων στις οποίες μετέχει η Μάλτα και βάσει των οποίων παρέχεται δυνατότητα αποφυγής διπλής φορολόγησης όταν το εισόδημα από το εξωτερικό φορολογείται και στη Μάλτα ενώ έχει ήδη φορολογηθεί στην αλλοδαπή χώρα προέλευσης.

Μέχρι σήμερα η Μάλτα έχει υπογράψει είκοσι οκτώ συμβάσεις, έντεκα εκ των οποίων έχουν υπογραφεί με κράτη-μέλη της ΕΕ. Δεκαεπτά ακόμα συμβάσεις αναμένεται να επικυρωθούν.

Απόρρητο

Οι συναλλαγές και δραστηριότητες της Μαλτέζικης εταιρίας είναι απόρρητες και θα αντιμετωπίζονται ως τέτοιες για κάθε σκοπό, και θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως τέτοιες ακόμα και μετά τη διαγραφή της εταιρίας από το Μητρώο. 

Παρακράτηση φόρου

Μερίσματα

Κατά τη διανομή μερισμάτων, η εταιρία παρακρατά φόρο. Το ποσό ισούται με τον εταιρικό φόρο και καταλογίζεται πλήρως στον παραλήπτη. Κανένα περαιτέρω ποσό δεν είναι καταβλητέο στην Εφορία.

Επιτόκιο

Δε γίνεται παρακράτηση φόρου στο επιτόκιο που καταβλήθηκε σε μη-κάτοικο Μάλτας, υπό την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο αυτό δεν προέρχεται από μια μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση που διατηρεί στη Μάλτα ο μη-κατοικος.

Δικαίωμα εκμετάλλευσης

Δε γίνεται παρακράτηση φόρου στο δικαίωμα εκμετάλλευσης που καταβάλλεται σε οποιονδήποτε μη-κάτοικο Μάλτας, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν προέρχεται από μια μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση που διατηρεί στη Μάλτα ο μη-κατοικος.

Απαλλαγή φόρου αιτίας θανάτου και δωρεάς

Δεν επιβάλλεται φόρος αιτία θανάτου ή δωρεάς σε περίπτωση κληρονομιάς μετοχών Μαλτέζικης Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ανήκουν σε μη-κατοίκους.

Άδειες εργασίας

Αλλοδαποί (τόσο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσο και το αλλοδαπό προσωπικό) δικαιούνται να αποκτήσουν άδειες εργασίας προκειμένου να ζήσουν στη Μάλτα μαζί με τις οικογένειές τους.

Όσον αφορά τις εθνικές ασφαλιστικές εισφορές, οι εταιρίες μπορεί να αποφασίσουν να μην πληρώσουν για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους εαν ήδη καταβάλλουν αντίστοιχες εισφορές στη χώρα ιθαγένειάς τους.

Οι αλλοδαποί υπάλληλοι μιας Μαλτέζικης εταιρίας που πληρώνονται στη Μάλτα φορολογούνται με μηδενικό φορολογικό συντελεστή για το διάστημα που βρίσκονται εκτός Μάλτας, υπό την προϋπόθεση ότι τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται στη Μάλτα. Ωστόσο, οι μισθοί που καταβάλλονται στη Μάλτα για το διάστημα που βρίσκονται στη χώρα φορολογούνται με τους συνήθεις συντελεστές.

Εταιρίες χαρτοφυλακίου της Μάλτας (Holding Companies)

Φορολογία της Εταιρίας

Το εισόδημα αυτού του είδους εταιριών φορολογείται με συντελεστή 35%, όπως και όλες οι άλλες εταιρίες

Φορολόγηση μετόχου κατά τη διανομή μερίσματος

Οι μέτοχοι αυτού του είδους Μαλτέζικης εταιρίας απολαμβάνουν προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης υπό την έννοια ότι όταν τα κέρδη αυτής της εταιρίας διανέμονται σε μέτοχο μη-κάτοικο, αυτός θα έχει δικαίωμα επιστροφής του συνολικού ποσού που καταβλήθηκε στη Μάλτα ως φόρος εισοδήματος.

| | | | | | | | | | GM Corporate © Copyright 2024
Άλλα μέλη του Ομίλου Economicard